חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עיבוד אותות מרחבי
  Spatial Signal Processing  
0510-7201-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1800-2000118 ולפסון הנדסהשיעור פרופ וייס אנטוני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל: 2
 דרישות קדם: תהליכים אקראיים; תורת הדטקציה והשערוך (במקביל); אנליזה פונקציונלית או ידע באלגברה מתקדמת
תאור שדה זמני-מרחבי ודגימתו בשימוש במערך קולטים; ספקטרום מרחבי: שיטות שערוך ספקטרום מרחבי: Beamforming, Capon, אנטרופיה מקסימלית, MUSIC, שיטות המבוססות על מבנה מטריצת הקווריאנס; עיבוד אופטימלי של אותות במרחב: גילוי אופטימלי, שערוך מיקום מקורות בשיטת הסבירות המירבית, דיוק השערוך ורגישותו לאי-ודאויות במודל (כגון מקורות מבוזרים); שימוש בידע ספקטרלי / זמני בעיבוד אותות מרחבי.
 
Course description
Selected topics from the following:
 
• Complex representation of RF Signals,
•  Complex Random variables and vectors - probability density function and the complex gradient operator
•  Lower Bounds on Parameter Estimation Errors
•  Statistical Theory of Passive Location Systems
•  DOA Estimation, Single Signal
o  MLE – Deterministic Unknown Signal
o  MLE – Known Signal
o  LE – Gaussian Signal
o  CRLB - Deterministic Unknown Signal
o  CRLB – Known Signal
o  CRLB – Gaussian Signal
•  Beam-forming
•  Capon’s Beam-former
•  Null Steering
•  DOA Estimation Multiple Signals
oMLE – Deterministic Unknown Signals
oMLE – Known Signals
oMLE – Gaussian Signals
o  CRLB - Deterministic Unknown Signals
o  CRLB – Known Signals
o  CRLB – Gaussian Signals
o  MUSIC Algorithm
o  Beam space MUSIC
o  Root MUSIC
o  IQML
o  ESPRIT
o  Weighted Subspace Fitting (MODE)
o  Alternating Projection (optional)
• Mono-pulse (optional)
• Detection of Signal Subspace Dimension
• DOA Based Localization
o  MLE and CRLB
o  Stansfield’s Algorithm
o  DOA GDOP
o  DOA CEP
• TOA/DTOA Measurements
o  Methods (generalized CC, Leading Edge)
o  Lower bounds (CRLB, Modified Ziv-Zakai)
• Localization based on TDOA/TOA
o  Maximum Likelihood
o  DPD
o  Closed form solutions
• Received Signal Strength Measurements
• Localization based on RSS
• DDOP Measurements
• DDOP Localization
• DDOP+DTOA Localization
• DPD (Direct Position Determination)
• Outliers, robust estimation, convexity, sparsity
• Calibration of time, location, gain, phase array orientation
• Model Errors
• Localization of nodes in Sensors network
• Single Site Location
 
 
Homework: About 6 homework assignments.
 
Course webpage: http://moodle.tau.ac.il
Grading: 100% final exam

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת