חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תורת האינפורמציה (2)
  Information Theory (2)  
0510-7125-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1900106 הנדסת תוכנהשיעור ד"ר שייביץ עופר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
דרישות קדם: תורת האינפורמציה (1)
משקל:           3
תורת האינפורמציה וסטטיסטיקה: שיטת הטיפוסים; משפט סאנוב; אכספוננט שגיאת פענוח באמצעות מרחק קולבק-לייבלר; פענוח אוניברסלי; אינפורמצית פישר וחסם קרמר ראו; קשר בין אנטרופיה ושגיאת חיזוי ריבועית (MMSE); אי שיוויונים אינפורמציונים.   
קוונטיזציה ותורת קצב-עיוות: מדדי עיוות; קוונטיזר לויד-מאקס; קוונטיזציה בקצב גבוה ועם קידוד אנטרופיה; סריגים; פונקצית קצב-עיוות; משפט קידוד מקור עם עיוות; מקורות עם זיכרון; אלגוריתם ארימוטו-בלהוט; עיקרון ההפרדה בשידור מקור דרך ערוץ רועש; דחיסה אוניברסלית (lossy and lossless).
רשתות מרובות משתמשים:  ערוצי גישה מרובה והפצה (multiple access and broadcast channels); קידוד מקור מבוזר (the Slepian-Wolf problem); בעיות מידע צד (the Wyner-Ziv and the Gelfand-Pinsker setups);אכספוננט שגיאה עם מידע צד; ערוץ ממסר וקודי רשת; עידון בשלבים (successive refinement); ריבוי תיאורים (multiple descriptions); ערוץ עם משוב ודו כיווניות; algebraic binning; קידוד משותף מקור-ערוץ לריבוי משתמשים.      

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת