חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תכן מעגלי תקשורת בRfic-
  Rfic Communication Circuit Design  
0510-7115-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1500-1700104 הנדסת תוכנהשיעור ד"ר סוחר ערן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:           2 
דרישות קדם: מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים, תמסורת גלים, תכן מגברי RFIC
מבוא: אותות ומעגלי תקשורת. שיטות אפנון וגילוי וסטנדרטים לתקשורת אלחוטית, ארכיטקטורות משדרים ומקלטים. מיקסרים פאסיביים ואקטיביים. מתנדים ומתנדים מבוקרים במעגלים משולבים. תיאוריה ומודלים של רעש פאזה. נעילת הזרקה וגנרציה של מקורות IQ. חוגים נעולי פאזה וסינטסיזרים: עקרונות מערכתיים ואבני בניין כגון מחלקי תדר וגילוי פאזה. שיקולי תכן במימוש RFIC.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת