חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מערכות תקשורת אלחוטיות
  Wireless Communication Systems  
0510-7105-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1700-1900205 הנדסה כתות חשיעור ד"ר רפאלי דן
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  2 
 דרישות קדם:         תקשורת ספרתית
שיטות אפנון ותכונותיהן.סנכרון פאזה ושעון. עקרונות קידוד ברמת המערכת. התווך האלחוטי: מאזן ערוץ, אפיון ערוצים ניידים, ערוץ ה- Indoor, ערוץ לוויני. מערכות פיזור ספקטרום, מדלגות תדר וסדרה ישירה. שיטות גישה מרובת משתמשים   CSMA,TDMA FDMA, CDMA. גילוי CDMA רב משתמשים. מערכות סלולריות: חלוקה לתאי שטח, שימוש חוזר בתדרים, הפרעות בתוך תא ובין תאים. מערכות WLAN ו- WPAN. שיטות Diversity במקלט. מערכות ריבוי אנטנות (MIMO): קיבול ערוץ, עיצוב אלומה, קודי זמן מרחב לערוצים ידועים ולא ידועים למשדר ו\או למקלט.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת