חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פרקים נבחרים בתקשורת ספרתית OFDM-MIMO
  Selected Topics in Communication OFDM-MIMO  
0510-7103-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1800-2000108 ולפסון הנדסהשיעור מר עזרי דורון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל: 2
 
דרישות קדם: תהליכים אקראיים; תורת הדטקציה והשיערוך
 
ניתן לקחת את שני הקורסים במקביל. סטודנטים בעלי רקע מעשי בתקשורת ירשמו גם ללא דרישות הקדם באישור המרצה.
 
מטרת הקורס - מטרת הקורס היא להציג את טכנולוגיות ה-MIMO ו-OFDM באופן שאינו מבוסס על תורת האינפורמציה אלא ע"י כלים בסיסיים של הסתברות ושערוך. הקורס יספק לתלמידי תארים מתקדמים את הכלים להבנת OFDM MIMO אשר מהווים את הבסיס לתקני התקשורת המתקדמים (LTE, LTE-Advanced, 802.11ac ). הקורס יכלול הצגת אלגוריתמים מתקדמים לקליטה ושידור של אותות MIMO.
 
 
 
סילבוס מפורט

הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
0510-7103-01 פרקים נבחרים בתקשורת ספרתית OFDM-MIMO
Selected Topics in Communication OFDM-MIMO
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | מר עזרי דורון

סילבוס מפורט/דף מידע
חלק ראשון – עקרונות MIMO
 
חזרה- מקרה ה-SISO. חישוב הסתברות השגיאה עבור מערכת לא מקודדת בערוץ Rayleigh. שיטות Diversity. שיטות MRC, Alamouti STC, המושגים array gain ו- diversity order. עיצוב אלומה Beamforming עם stream מידע יחיד. MRT ו- Eigen Beamforming. ריבוב מרחבי Spatial Multiplexing , משערך ה- ML ומשערכים מקורבים, והיחס בין ריבוב ו- Diversity.
MIMO בחוג סגור (עם מידע ערוץ במשדר) ו- SDMA. נתרכז בפתרונות מבוססי SVD וההבדלים בין MIMO בחוג סגור ו- SDMA.
 
חלק שני – OFDM MIMO מעשי
 
מודלי ערוץ גאומטריים וסטוכסטיים עבור SISO ו- MIMO. עקרונות OFDM; OFDMA ו-SC-FDMA בתקנים מעשיים עם דגש על LTE, LTE Advanced ו- 802.11ac (5G WiFi). השילוב (הטבעי) בין OFDM ו- MIMO. אופני שידור MIMO מתקדמים הצפויים להופיע בתקנים עתידיים (עם דגש על CoMP ו-Cloud RAN) .
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת