חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אופטימיזציה
  Optimization  
0510-7002-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1900101 הנדסה כתות חשיעור פרופ ברונשטיין אלכסנדר
פרופ קריתי נחום
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                     3
דרישות קדם:         משוואות דיפרנציאליות חלקיות
מבוא וסווג בעיות אופטימיזציה; אופטימיזציה גלובלית - גישות ומגבלות. שיטות כיסוי, חיפוש אקראי, פסאודו אקראי ואדפטיבי; בעיית התכנות הליניארי ושיטת הסימפלקס; אופטימיזציה לא-ליניארית מקומית – שיטות טיפוס וירידה; מבוא לחשבון וריאציות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת