חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלקטרודינמיקה קלאסית
  Classical Electrodynamics  
0510-6801-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1700-2000101 הנדסה כתות חשיעור פרופ קסטנר רפאל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                   3
דרישות קדם:         תמסורת גלים
 
תורת השדות הוקטוריים, משפט Helmholtz, פוטנציאלים, כיולים וחוקי שימור. משפט גרין. פונקצית גרין הסקלארית, פונקציות גרין דיאדיות. מקורות חשמליים ומגנטיים, דואליות בשדה האלקטרומגנטי. משפט ההדדיות של Lorentz. עקרון האקויולנטיות. שיקופים. ניסוח משוואות אינטגרליות לפתרון בעיות פיזור.
 
משוואות מקסוול בריק ובחומר, משוואת הגלים, תנאי שפה, משפט פוינטינג. התפשטות גלים מישוריים, שבירת פרנל, קיטוב. דיספרסיה: מוליכים, דיאלקטריקונים ומודל Lorentz לחומר דיאלקטרי. בסיס מיקרוסקופי למשוואות מקסוול קונסטיטוטיביות, מטה-חומרים. פלסמה, יונוספירה, מגנטוספירה. גלי שטח, Surface Plasmons. התפשטות פולסים ודיספרסיה. סיבתיות בחומר: תנאי Kramers-Kronig. ספקטרוסקופיה בתחום הזמן.
 
משוואות תחום התדר. ערור מודלי, ערור מזרמים ומפולריזציה רציפה או חלקיקית. הספק ספקטרלי, קוהרנטיות, פילוגי Wigner מרחביים וזמניים, בהיקות.

הקורס יינתן בשפה האנגלית

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת