חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה
  Advanced Semiconductor Physics  
0510-6701-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1600-1900130 ולפסון הנדסהשיעור מר עמית עדו
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  3
דרישות קדם:         התקנים אלקטרוניים
שריג הופכי, איזורי ברילואן. תנודות שריג: פונונים. אלקטרוני בלוך, מודל האלקטרון הכמעט חפשי. מסה אפקטיבית, מבנה פסים ואלקטרונים קשורים. תהליכי טרנספורט, משוואת בולצמן וקירוב זמן הרלקסציה. תהליכי ומנגנוני התאחות ומשוואות שוקלי-ריד-הול. תהליכי טרנספורט קוונטיים: מנהור, אקסיטונים, פלסמונים. תהליכים במוליכים למחצה קטני-ממדים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת