חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומים
  Photonic Devices: Principles and Applications  
0510-6610-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1500-1800001 הנדסה כתות חשיעור פרופ שויער יעקב
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

משקל: 3

דרישת קדם: מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה
הנחיית גלים בחומרים דיאלקטרים, צימוד בין מנחי גל, התפשטות גלים במבנים מחזוריים, שריגים במוליכי גלים וגבישים פוטוניים. חומרים ותהליכים ליצירת התקנים פוטוניים. התקנים פסיביים: מפצלים ומסנני תדר. אפקטים פיסיקליים לשליטה על התקנים פוטוניים. מאפננים ומתגים אופטיים. לייזרי מוליכים למחצה, גלאים פוטוניים.
 
Course description
Guided waves in dielectrics, waveguide coupling, wave propagation in periodic media, materials and processing of photonic devices, passive waveguide devices, wavelength splitters and add-drop filters, physical effects and active waveguide devices, modulators and switching elements, semiconductor lasers, detection of optical radiation
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת