חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלקטרואפטיקה ואופטיקה לא לינארית
  Electrooptics and Nonliear Optics  
0510-6602-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1900130 ולפסון הנדסהשיעור פרופ אריה עדי
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  3          
דרישות קדם:         מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה
שדה חשמלי ופולריזציה: הסוספטיביליות החשמלית של מתנד קלאסי אנהרמוני, חומרים סנטרו-סימטריים ולא סנטרו-סימטריים. תכונות סימטריה של טנזור הסוספטיביליות. משוואת הגלים בתווך לא לינארי. תאים פזה: הבעיה ופתרונה – שבירה כפולה, תאום פזה חלקי; הסחת תדר לא לינארית. יצירת הרמוניות, הגברה פרמטרית, מתנדים אופטיים פרמטריים. האפקט האלקטרואופטי. התקנים המבוססים על אפקטים אלה: מאפננים, מתגים, מסננים; אפקט Kerr, אפנון פזה עצמי ומיקוד עצמי; סוליטונים מרחביים; פיזור ברילואן והאפקט האקוסטואופטי, פיזור ראמאן. אפקטים לא לינאריים בסיבים אופטיים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת