חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עיבוד הספק
  Power Processing  
0510-6501-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1500-1800103 הנדסת תוכנהשיעור פרופ זינגר זיגמונד
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                   3
דרישות קדם:         המרת אנרגיה
בקרת זרימת הספק במערכת סגורה - גישה אחידה. מטריצת רשת צימוד משתנה בזמן. טופולוגיות רשתות צימוד בסיסיות. סינטזת של ג'ירטור ונגדים חסרי הפסדים. מודול זוגיים מוכלל לעיבוד הספק וייצוגיו הבסיסיים ע"י מטריצת שנאי, ג'ירטור, נגד חסר הפסדים ומקור הספק. יישומי תיאוריה לסינתזת מערכות פוטו-וולטאיות. המרת ac/dc נטולת הרמוניות. מכפילי תדר. מגברי הספק. ייצור הספק ריאקטיבי. בקרת לייזרים גזיים. תאום קווי תמסורת במערכות שידור וריסון תנודות במערכות בלתי יציבות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת