חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עקרונות רשתות תקשורת
  Principles of Communication Networks  
0510-6402-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1600-1900207 הנדסה כתות חשיעור פרופ שביט יובל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                 3
דרישות קדם:        מבוא לתקשורת מחשבים
תורת התורים המתקדמת (שימוש בפונקציות יוצרות לנתוח  HOL Blocking, ניתוח ביצועי TCP). אלגוריתמי שידוך; רשתת Banyan
ו-Clos (אנליזה מבנית ואלגוריתמי ניתוב). עקרונות scheduling וניהול buffers. איכות שרות (QoS). אלגוריתמים מבוזרים לרשתות מחשבים; יסודות בסימולציית מאורעות בדידים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת