חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תורת השיערוך
  Estimation Theory  
0510-6202-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1900238 ולפסון הנדסהשיעור פרופ פדר מאיר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  3          
דרישות קדם:         אותות אקראיים ורעש   
תוכנית הקורס לפי נושאים :
I. שערוך בשיטת הריבועים הפחותים (Least Squares Estimation):
קריטריון הריבועים הפחותים; פתרון במודלים לינאריים; פתרון במודלים לא לינאריים;
אנליזת שגיאות; שערוך רקורסיבי .
II. שערוך בשיטת הסבירות המירבית (Maximum Likelihood Estimation):
קריטריון הסבירות המירבית; תכונות משערך הסבירות המירבית; חסמים על שגיאת השערוך; תופעות סף.
III. הגישה הבייסיאנית לשערוך פרמטרים (Bayesian Estimation):
הגישה הבייאסיאנית; שערוך לפי קריטריון השגיאה הריבועית הממוצעת המינימאלית; שערוך לפי קריטריון Maximum-A-Posteriori (MAP); חסמים על שגיאת השערוך; שערוך לינארי אופטימלי (מסנן וינר, מסנן קלמן).
IV. דטקציה (Detection):
הגישה הבייסיאנית; גישת Neyman-Pearson; דטקציה במודלים מורכבים; שגיאת הדטקציה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת