חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  עקרונות קידוד וגלוי בתקשורת ספרתית
  Principles of Coding and Detection in Communication  
0510-6102-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1500-1800056 עבודה סוציאליתשיעור ד"ר רפאלי דן
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                   3          
דרישות קדם:         תקשורת ספרתית; מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
מודלים של ערוצים, גילוי אופטימלי במרחב האותות, חסמים על הסתברות שגיאת הגילוי (חסם האיחוד ו-Gallager). תוצאות עיקריות מתורת האינפורמציה: משפט הקידוד, קצבי אינפורמציה וקיבול של ערוצים נפוצים (גאוסי לבן, צבעוני, עם עיוות לינארי, דועך, ווקטורי). קיבול ערוץ עם קונסטלצית שידור. קיבול בהחלטה קשה, החלטה רכה והחלטה מקוונטטת.
איפנון-קידוד בערוץ גאוסי לבן: קודי קונוולוציה, יצוגים שונים, אלגוריתם Viterbi, דיאגרמות מצב השגיאה ופונקצית מעבר, הערכת ביצועים. שיטות קידוד-איפנון (TCM), יצוג אנליטי, מרחק חופשי של קודי Ungerboeck, TCM רב מימדי, הערכת ביצועים, עיצוב (Shaping).
אפנון וגילוי בערוצים עם עיוותים לינארים, רעש צבעוני והפרעה בין סימנית (intersymbol interference), גילוי סבירות מירבית לסדרה (MLSE), גילוי לאפנון CPM, משוונים, אפנון רב-גל (multicarrier) ושוויון (Equalization) בציר התדר, שילוב קידוד ושוויון בזמן ובתדר, השוואה עם הקיבול.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת