חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תורת האינפורמציה (1)
  Information Theory(1)  
0510-6101-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1700-2000101 הנדסה כתות חשיעור פרופ פדר מאיר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  3
דרישות קדם:         אותות אקראיים ורעש; תקשורת ספרתית (מומלץ - לאחובה)
אנסמבלים ומקורות דיסקרטיים. מדד האינפורמציה להודעה. אנטרופיה של אנסמבל. אנטרופיה של מקור בדיד סטציונרי. קצב יצירת האינפורמציה של מקור בדיד. קידוד בלוק וקידוד על ידי קודים בעלי אורך משתנה עבור מקורות בדידים. האינפורמציה ההדדית בין אנסמבלים בדידים. קיבול ערוץ בדיד. אי- שיויונות של  Fanoו-Feinstein. משפטי קידוד עבור ערוץ בדיד. מדד האינפורמציה עבור אנסמבלים רציפים (משתנים אקראיים). אנטרופיה דיפרנציאלית. קיבול של ערוץ רציף בזמן בדיד עם הגבלת הספק ממוצע. ערוצים צרי סרט רציפים בזמן. קיבול ערוץ עם רעש מתחבר גאוסי לבן. קידוד של מקור תחת קריטריון איכות. אנטרופיה ופונקצית קצב-עיוות ((Rate-distortion של מקור. קידוד עם עוות. משפט הקידוד הכללי של תורת האינפורמציה. מבוא לתורת האינפורמציה רבת משתמשים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת