חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלקטרוניקה קוונטית
  Quantum Electronics  
0510-5004-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1600-1900207 הנדסה כתות חשיעור פרופ שטייף מרק
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  3
דרישות קדם:         פיזיקה (3), התקנים אלקטרוניים – או קורס שקול.
חזרה על מושגים קוונטים והרחבת הרקע המתמטי: מושג האופרטור, משוואת ערך עצמי, הצגת אופרטורים ע"י מטריצות. סימון Dirac. מערכת שתי רמות, קוונטיזציה של אוסצילטור הרמוני ופתרון ע"י אופרטורים. קוונטיזציה של מעגל LC. קוונטיזציה של השדה האלקטרו-מגנטי – מושג הפוטון. מצבי אנרגיה ומצבים קוהרנטיים. אינטראקציה של קרינה אלקטרומגנטית עם אטומים בקירוב מערכת שתי רמות. אינטרקציה בפס רחב, כלל הזהב של Fermi. פליטה ספונטנית ומאולצת. קורלציה בין זוגות פוטונים והשלכותיה על יסודות תורת הקוונטים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת