חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אלקטרוניקה קוונטית
  Quantum Electronics  
0510-5004
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1900053 עבודה סוציאליתשיעור פרופ שטייף מרק
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  3
דרישות קדם:         פיזיקה (3), התקנים אלקטרוניים – או קורס שקול.
חזרה על מושגים קוונטים והרחבת הרקע המתמטי: מושג האופרטור, משוואת ערך עצמי, הצגת אופרטורים ע"י מטריצות. סימון Dirac. מערכת שתי רמות, קוונטיזציה של אוסצילטור הרמוני ופתרון ע"י אופרטורים. קוונטיזציה של מעגל LC. קוונטיזציה של השדה האלקטרו-מגנטי – מושג הפוטון. מצבי אנרגיה ומצבים קוהרנטיים. אינטראקציה של קרינה אלקטרומגנטית עם אטומים בקירוב מערכת שתי רמות. אינטרקציה בפס רחב, כלל הזהב של Fermi. פליטה ספונטנית ומאולצת. קורלציה בין זוגות פוטונים והשלכותיה על יסודות תורת הקוונטים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת