חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אנליזה פונקצונלית
  Functional Analysis                                                                                  
0510-5002-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1900056עבודה סוציאליתשיעור פרופ וויס ג'ורג'
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
 
משקל:                  3      
מרחבים מטריים ומרחבים לינאריים: מטריקה, רציפות והתכנסות, סדרות קושי, שלמות, קומפקטיות, נורמה, מכפלה פנימית, מרחבי בנך והילברט, מערכות שלמות. הקירוב הטוב ביותר, משפט ההיטל. משפט הייצוג של ריץ. אופרטורים: מושגים כלליים, פונקציונאלים, אופרטורים צמודים, אופרטורים אוניטריים, אופרטורי היטל, טור ניומן. אופרטור ההפרדה
 ((Resolvent. אופרטורים קומפקטיים. ספקטרום וערכים עצמים, ספקטרום בדיד ורציף, האלטרנטיבה של פרדהולם. דוגמאות. אופטימיזציה של פונקציונאלים. עקרונות אקסטרמליים לבעיות ערכים עצמיים. קירובים ושיטות חישוב: משפט נקודת השבת, שיטת ניוטון, המשואות הנורמליות והקירוב הטוב ביותר. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת