חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  כתיבה טכנית באנגלית
  Technical Writing in English  
0509-2192-02
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  ב'1500-1700008 הנדסת תוכנהשיעור גב' סוסמן אב-רון אביבה
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת