חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב
  Calculus 2b  
0509-1847-25
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  א'1300-1500206 הנדסה כתות חתרגיל מר צודיקוביץ' דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
היקף: 4 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול
 
 
תוכן הקורס:
 
1. חשבון דיפרנציאלי במספר משתנים: פונקציות של מספר משתנים, גבול ורציפות, נגזרות חלקיות, דיפרנציאל שלם, כלל השרשרת, טור טיילור ב- 2 משתנים, יעקוביאנים, ערכים קיצוניים, כופלי לגרנג'.
2. חשבון אינטגרלי במספר משתנים: אינטגרלים כפולים ומשולשים בקואורדינטות קרטזיות, שינויי משתני אינטגרציה ע"י שימוש ביעקוביאנים (דוגמאות בחישוב שטחים, נפחים, מסה, בקואורדינטות קרטזיות, פולריות, גליליות וכדוריות).
3. אינטגרלים קוויים ואינטגרלים משטחיים: אינטגרלים קוויים מסוג ראשון ומסוג שני, משפט גרין, תלות האינטגרל במסלול, אינטגרלים משטחיים מסוג ראשון ומסוג שני.
4. אנליזה וקטורית: שדה וקטורי, האופרטורים: גרדינט, דיברגנץ ורוטור, משפטי גאוס וסטוקס. תכונות הגרדיאנט, שדה ווקטורי משמר.
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת