חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה בפיזיקה
  Physics - Lab  
0509-1834-04
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  ב'0800-1200 מעבדה
סמ'  ב' מעבדה פרופ אברמוביץ הלינה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 
דרישות קדם- אין.
 
במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה ניסיונית, שכוללות ביצוע מדידות ועיבוד נתונים, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה.
 
רשימת הניסויים לסמסטר א': ניסוי פתיחה בנפילה חופשית, תנועה הרמונית, חיכוך ואנרגיה, חום כמוס, אופטיקה גיאומטרית, צמיגות, מעגלים חשמליים. במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברת בסטטיסטיקה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנת Matlab לעיבוד נתונים.
  
מטרת הקורס: לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות.
 
 
 
Course description

Physics Laboratory A

Course Syllabus
 
During the course the students learn basic techniques in experimental physics, including performance of measurements and data analysis, in various subjects.
List of experiments for the first semester:
 
1. Free Fall - the first experiment in the laboratory.
2. Geometrical optics – focal length and magnification with convex and concave thin lenses.
3. Latent heat – phase transition of liquid nitrogen.
4. Friction and energy – transformation of kinetic, potential and elastic energy and energy loss to friction.
5. Viscosity – viscosity of glycerin through the motion of a falling ball.
6. Harmonic motion – mathematical vs. physical pendulum.
7. Electric circuits & Wheatstone bridge.
 
The students will use a special built GUI in Matlab in order to perform the data analysis. The theoretical material is presented in the course website and the statistical booklet (also in the website).
 
Lecturer: Prof. Halina Abramowicz
Prerequisite: None.
Course Objective: Studying the principles of measurements and data analysis in the environment of simple physics experiments.
 
Syllabus:
1. Estimation of statistical and systematic uncertainties.
2. Propagation of uncertainties.
3. Linear and non-linear fitting of data.
4. Estimation of goodness of fit.
5. Quantification of agreement of expectations with data.
Course requirements:
Performing all 7 experiments and submitting all of the reports.
 
Grade composition:
70% Report
15% Quizzes
15% Instructor evaluation
 
Recommended books:
- Statistics booklet "Data Analysis in Lab A". http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf
- Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.
- Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
0509-1834-04 מעבדה בפיזיקה
Physics - Lab
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע
מטרת הקורס: לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות.
 
 
סילבוס:
1. הערכת אי וודאות במדידה
2. שימוש באי וודאות
3. התאמות לנתוני מדידה
4. הערכת טיב ההתאמות
5. הערכת התאימות בין תוצאת הניסוי לתיאוריה
 
דרישות הקורס:
ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.
 
הרכב הציון:
70% דוח
15% בחנים
15% ביצוע הניסוי
 
ספרי לימוד מומלצים:
חוברת "ניתוח נתונים במעבדה א' " – נמצאת באתר המעבדה בכתובת: http://physics.tau.ac.il/laba/files/DataAnalysisDraft2Oct2011.pdf
Squires, G. L., Practical Physics, 3rd Ed.
Wall, J. V. and Jenkins, C. R., Practical Statistics for Astronomers
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת