חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פיזיקה (2)
  Physics (2)  
0509-1829-03
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  א'1600-1800118 ולפסון הנדסהתרגיל מר ביאלי שמואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                     5
דרישות קדם:         פיזיקה (1), מכניקה של חלקיקים לתלמידי הנדסה מכנית).
חשמל: אלקטרוסטטיקה וחוק קולון, השדה החשמלי וחוק גאוס; פוטנציאל חשמלי ואנרגיה חשמלית; חוק גאוס הדיפרנציאלי, משוואות פואסון ולפלס; קבלים וחומרים דיאלקטריים; מעגלי זרם ישר; השדה המגנטי (מטענים וזרמים בשדות מגנטיים); חוקי ביו-סאוואר ואמפר; חוק ההשראה של פרדיי; התכונות המגנטיות של החומר; השראות; משוואות מקסוול אינטגרליות ודיפרנציאליות; גלים אלקטרומגנטיים.
Course description
Electrostatics: Coulomb's Law, the electric field, Gauss' Law. Vector calculus. Electrostatic potential and potential energy. Electrical properties of materials; capacitors and dielectrics. DC circuits. The magnetic field: currents and charges in magnetic fields; Biot-Savart Law and Ampère's Law. Faraday's Law of Induction. Magnetic properties of matter. Inductance. Displacement current, Maxwell's Equations in integral and differential form. Electromagnetic waves (ch. 38-39

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת