חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אלגברה לינארית
  Linear Algebra  
0509-1824-28
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  ב'1700-1900106 הנדסת תוכנהתרגיל מר שבתאי אוד
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת