חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תכנות - (פייתון)
  Programming - Paython  
0509-1820-09
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  א'1200-1400103 הנדסת תוכנהתרגיל מר לוין-אפשטיין אוהד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 משקל: 3

שיעור: 2

תרגיל:  2

 מטרת הקורס:

לימוד עקרונות בסיסיים בתכנות, הקניית ידע בסיסי במדעי המחשב ובחשיבה אלגוריתמית, אפליקציות ושימוש בכלים קיימים

 תוכן הקורס:

מבוא למחשבים ותכנות; תכנות בסיסי בפייתון; עיבוד נתונים; סימולציה; תכנות מונחה עצמים; רקורסיה; חיפושים, מיונים וניתוח זמן ריצה; עיבוד אותות (תמונה); ממשק משתמש גרפי; תכנון דינמי; נושאי בחירה: קלט-פלט, תיקון טעויות, אופטימיזציה, בקרה

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת