חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  גרפיקה הנדסית
  Engineering Graphics  
0509-1510-01
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  א'1300-1600118 ולפסון הנדסהשיעור ות גב' הדדי אדריאנה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:              3
1.    תאור גופים פשוטים ביד חופשית, בשלושה הטלים ובשרטוט איזומטרי.
2.    יסודות השרטוט הטכני: השימוש בכלי שרטוט, סוגי קווים, קנה-מידה וכתב טכני. בניות גיאומטריות.
3.    שרטוט טכני: תאור גופים מורכבים בעזרת חתכים והטלי-עזר; רישום מידות בשרטוטי ייצור: סימני מירקם משטחים סבולות ואפיצויות; תבריגים ומחברים פריקים וקשיחים אחרים; הרכבות מכניות ורשימות החלקים; תקנים בינלאומיים בשרטוט טכני.
4.    גיאומטריה תאורית: הטלי נקודה, קו ומישור במערכת מרחבית; הטלי-עזר וסיבוב בפתרון יחסים במרחב ובמציאת גדלים אמיתיים; הטלי גופים, חתכים, חדירות ופרישות.
5.    גרפיקה בעזרת מחשב: מושגי יסוד, מידול בשיטת WIREFRAME, SURFACE, ו‑SOLID, שרטוט באמצעות תוכנת תיב"מ. שימוש בספריות וחלקים סטנדרטיים, פונקציות בקרת תצוגה.
Course description
Credit Points: 3
Lecture & Exercise 3 hours
CADD Laboratory 2 hours
1. Freehand Sketching : Orthographic MultiViews & Isometric Pictorials.
2. Fundamentals of Technical Drawing :Linetypes, Fonts, Manual Drafting Aids
& Instruments, Scaling & Geometric Basic constructions s.a. Triangulation.
3. ISO & ANSI Standards for Engineering Graphics Design for Manufacture
Documentation : Sections & Conventions, Auxiliary Projections, Dimensioning,
Surface Finish Symbols, Tolerances & Fits, introduction to Geometrical
Tolerances, Assembly Drawings & BOMs.
4. Fundamentals of Descriptive Geometry basic Projection methods & concepts:
3D transformations applied to solutions of Spatial relations s.a. True Size,
Intersections and Development of Surfaces.
5. Computer Aided Engineering Graphics concepts & methods: application and
integration of an advanced CAD Solid Modelling software system for Creative
Engineering Design for manufacture , Visualization & Technological
Communication .

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת