חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מכניקה קלאסית להנדסת חשמל
  Classical Mechanics for Electrical Engineering1  
0509-1118-04
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  א'0800-1000006 אוד' מלמדשיעור פרופ גרבר אלכסנדר
סמ'  א'1000-1200001 ולפסון הנדסהשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

שבוע 1

מבוא : יחידות פיסיקאליות, וקטורים וסקלארים, חיבור וקטורי, מערכת צירים קרטזית, מכפלה סקלארית, מכפלה וקטורית.

שבוע 2

קינמטיקה: תנועה במימד אחד, מהירות ותאוצה, תנועה בשלושה מימדים, קואורדינטות קוטביות, תנועה בליסטית ותנועה מעגלית

שבוע 3

מהירות ותאוצה בקואורדינטות קטביות, טרנספורמציות גלילאו ותנועה יחסית, דינמיקה, חוקי ניוטון, תנע קווי.

שבוע 4

חיכוך, מערכות עם מסה משתנה.

שבוע 5

מערכות לא אינרציאליות, כוחות מדומים, מערכות מסתובבות.

שבוע 6

עבודה מכנית, הספק, אנרגיה קינטית.

שבוע 7

כוחות משמרים, אנרגיה פוטנציאלית, כח כגרדיאנט של האנרגיה, שימור אנרגיה, כח מרכזי.

שבוע 8

מערכות של חלקיקים, תנע זוויתי ומומנט כח. שווי משקל של גוף קשיח.

שבוע 9-10

דינאמיקה של גוף קשיח, תנע זוויתי של גוף קשיח, סיבוב סביב ציר קבוע במרחב, חישוב מומנט התמדה. משוואות התנועה של גוף קשיח  עם ציר קבוע במרחב, אנרגיה של סיבוב, פרצסיה ונוטציה, גלגול עם וללא החלקה.

שבוע 11

תנועה הרמונית פשוטה, אנרגיה של נדנד הרמוני, מטוטלת פשוטה, מטוטלת פיסיקאלית. תנודות קטנות, נדנד מרוסן. נדנד מרוסן ומאולץ, תהודה, עכבה, גורם האיכות.

שבוע 12-13

מבוא לתורת היחסות הפרטית – טרנספורמציות לורנץ.  

סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
0509-1118-04 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל
Classical Mechanics for Electrical Engineering1
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ גרבר אלכסנדר

סילבוס מפורט/דף מידע
סמסטר א' - ש' 4 ת' 2
 
דרישות מוקדמות: מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, במקביל.
 
שבוע 1
1. מבוא : יחידות פיסיקאליות, צפיפות, זווית מישורית ומרחבית, דיוק וקרובים בתיאוריה ובניסוי. וקטורים וסקלארים, חיבור וקטורי,גודל של וקטור, רכיבי וקטור, הצגות של וקטורים, מכפלה סקלארית, מכפלה וקטורית.
שבוע 2-3
2. קינמטיקה: תנועה במימד אחד, מהירות ותאוצה, תנועה בשלושה מימדים, תנועה מעגלית 1, מהירות ותאוצה בקואורדינאטות קוטביות.
3. כוחות, הרכבת כוחות, חוקי ניוטון, טרנספורמציות גלילאי ותנועה יחסית
שבועות 3-4
4. תנע ושימור תנע, מסה אינרציאלית, כוחות חיכוך, תנועה בנוזל.
5. מערכות עם מסה משתנה, תנועת טילים.
שבוע 5
6. עבודה ואנרגיה, הגדרת עבודה, אינטגרל קווי, הספק, אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, כוחות משמרים, שימור אנרגיה, כוח מרכזי, כוחות לא משמרים.
שבוע 6-7
7. מערכות לא אינרציאליות, מערכות מסתובבות, תנועה ביחס לכדור הארץ.
שבוע 8
8. תנע זוויתי, מומנטים, שימור תנע זוויתי, תנועה תחת השפעת כוח מרכזי.
9. סטטיקה: שיווי משקל של גוף קשיח.
שבוע 9
10. דינאמיקה של מערכות חלקיקים, תנועה במערכת מרכז המסה, תנע זוויתי ואנרגיה במערכת מרכז המסה, התנגשויות, אינטראקציה דו חלקיקית.
שבוע 11-12
11. תנועה הרמונית פשוטה, אנרגיה של נדנד הרמוני, מטוטלת פשוטה, מטוטלת פיסיקאלית.
12. תנודות קטנות, נדנד מרוסן.
13. נדנד מרוסן ומאולץ, תהודה, עכבה, גורם האיכות.
שבוע 12-13
14. דינאמיקה של גוף קשיח, תנע זוויתי של גוף קשיח, סיבוב סביב ציר קבוע במרחב, חישוב מומנט התמדה.
15. משוואות התנועה של גוף קשיח עם ציר קבוע במרחב, אנרגיה של סיבוב, פרצסיה ונוטציה, גלגול עם וללא החלקה.
שבוע 14
16. תנועה בשדה כובד, חוקי הכבידה, מסה כובדית, תנועה תחת אינטראקציה כובדית,שדה כבידה ופוטנציאל כבידתי.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת