חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כלים מתמטיים לפיזיקה
  Mathematical Supplement for Physics  
0509-1117-11
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  ב'0900-1100406 ולפסון הנדסהתרגיל מר כהן איתמר
סילבוס מקוצר
מטרתו היחידה של הקורס היא לשרת את קורסי הפיזיקה 1 ו-2 שמצריכים הכרה בסיסית של טכניקות מתמטיות טרם לימודן המפורט בקורסי המתמטיקה השונים. הקורס ינתן בסמסטר א' בהיקף של 3 שעות שבועיות שהתרגול ישולב בתוכן. החומר ילמד עם הנמקות אינטואיטיביות בלבד וללא הוכחות פורמליות ויתבסס על תרגול עצמי רב (תרגילי בית)
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת