חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כלים מתמטיים לפיזיקה
  Mathematical Supplement for Physics  
0509-1117-08
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  א'1000-1200238 ולפסון הנדסהתרגיל מר קרקובסקי חן
סילבוס מקוצר
מטרתו היחידה של הקורס היא לשרת את קורסי הפיזיקה 1 ו-2 שמצריכים הכרה בסיסית של טכניקות מתמטיות טרם לימודן המפורט בקורסי המתמטיקה השונים. הקורס ינתן בסמסטר א' בהיקף של 3 שעות שבועיות שהתרגול ישולב בתוכן. החומר ילמד עם הנמקות אינטואיטיביות בלבד וללא הוכחות פורמליות ויתבסס על תרגול עצמי רב (תרגילי בית)
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
0509-1117-08 כלים מתמטיים לפיזיקה
Mathematical Supplement for Physics
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר קרקובסקי חן

סילבוס מפורט/דף מידע
1. ריענון: גבולות פשוטים, כלל לופיטל, פונקציה של משתנה אחד, הגדרת רציפות, נגזרות, גזירת פונקציה מורכבת, גזירת מכפלה ויחס של פונקציות. (שבוע 1)
2. ריענון: מספרים מרוכבים ופונקציות מרוכבות בסיסיות (אקספוננט ופונקציות טריגונומטריות). (שבוע 2)
3. ריענון: אינטגרלים כפונקציה קדומה וכאינטגרלים מסוימים. (שבוע 2+3)
4. הגדרת קואורדינטות קרטזיות, פולריות (במישור) כדוריות וגליליות (במרחב) והקשר ביניהן. (שבוע 4)
5. פונקציה מרובת משתנים (די להתמקד בשניים עד שלשה משתנים) והגדרת הנגזרת החלקית. (שבוע 5)
6. הגדרת מושג האינטגרל הקוי (מסוג ראשון ושני) ופתרון דוגמאות למסלולים פשוטים בשיטת הפרמטריזציה (שבוע 6+7).
7. משמעותו של טור טיילור ופיתוח טיילור של פונקציות בסיסיות (שבוע 7)
8. מד"ר לינאריות הומוגניות עם מקדמים קבועים סדר ראשון ושני. פתרון הומוגני, ופרטי. משמעות תנאי ההתחלה. (שבוע 8+9)
9. הגדרת אינטגרל כפול ומשולש + דוגמאות פשוטות לחישוב. (שבוע 10)
10. הגדרת גרדיאנט, משפט גרין, אינטגרל משטחי (שבוע 11+12+13)
11. הגדרת אופרטורי הדיברגנט והרוטור וחשיפה למשפטי גאוס וסטוקס. (שבוע 13+14)
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת