חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סדנת מבוא למטלב
  Introduction to Matlab Workshop  
0509-1000-04
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  ב' תרגיל
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר
הסדנה מתבצעת לסטודנטי שנה א' ו-ב' לשם עזרה בלימודי תוכנת מטלב ושימושו בקורסים אחרים במשך כל זמן הלימוד באוניברסיטה.
הקורס מהווה מערכת שיעורים אינטראקטיביים מיועדים ללימוד עצמי. הוא כולל ארבע פרקים עיקרים:
- פרק הראשון "Introduction to Matlab" מסביר איך לעבוד בסביבת מטלב ופעולות תיכנות בסיסיות בו
- פרק השני "Matrices and Arrays" נותן מושג על חשיבה מטריצית המהווה בסיסו היגיון מטלבי ותיכנות אפקטיבי בו
- פרק השלישי "Graphics" ילמד איך לבצע ויזואליזציות של תוצאות חישוב ומידע נוספת על שימוש יעיל במטריצות
- פרק הרביעי "Programming" יספק בידה התחלתית על תיכנות במטלב
 
מפגשי ייעוץ בחדר מחשבים מבצים לפי דרישות הסטודנתים. בסוף הקורס צריך להגיש מטלות.
Course description
The Workshop carried out for the first- and second-year students with the purpose of rendering them assistance in familiarization with the MATLAB programming tool and using it in other courses, projects and home works during all the process of study in the university.
 
 
The course presented by the set of on-line lessons designed for the self-study training and divided into four primary parts:
- The Introductory part explains how to work on MATLAB environment and it’s basic programming syntax
- The second part gives the concept of matrix thinking as basis of MATLAB logic and effective programming therein
- The part named Graphics teach how to visualize computing results and also gives additional information about more efficient use of matrices and vectors
- The last part provides with basic MATLAB programming knowledge
 
Consultations in the computer classes realized according to the students needs.
At the end of course students must to perform their tasks.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת