חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ביולוגיה מולקולרית של צמחים
  Plant Molecular Biology  
0455-1521
מדעי החיים | ביולוגיה - תואר ראשון
קבוצה 01
סמ'  ב'1000-1200005 בריטניהשיעור פרופ ילובסקי שאול
סמ'  ב'1000-1200005 בריטניהשיעור
פרופ ססה גואידו
פרופ שני אילון
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת