חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  יישומים במדעי המחשב של תורת האינפורמציה
  Information Theory and Applications to Computer Science  
0368-4486-01
מדעים מדויקים
 
סמ'  ב'1000-1300 שיעור ות פרופ היטנר יפתח אילן
דרישות קדם   בחינה  
 
 
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
This is a graduate course, but open  to undergrad students given my permission (via email).

Syllabus:
The notions of information and entropy, initially originated in statistical physics and electrical engineering, is central in almost all branches of modern science. We will give  an introduction to information theory and its applications, with focus on computer science, and recent applications to complexity-based cryptography.
See last year course website here.


Prerequisite:
Complexity course, possibly taken in parallel.

Assignment:  4-5 home assignments  + exam (in-class for the undergrad students, possibly a take home one for the gradate studetns). 

אוניברסיטת ת