חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חישוב מבוזר
  Distributed Computation  
0368-4429-01
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1600-1900007 שרייבר מתמטישיעור ות פרופ אפק יהודה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שיתוף פעולה ותאום אלוגריתמי בין מעבדים ברשת תקשורת על מנת לפתור בעיות גלובאליות משותפות. כל מעבד בחישוב מקבל רק חלק מהקלט ומייצר רק חלק מהפלט כך שאיחוד הפלטים הוא פלט חוקי של החישוב המבוזר; במודל העיקרי בו נעסוק, המעבדים מתקשרים ביניהם אך ורק ע"י העברת הודעות בקוי התקשורת. כמו כן נעסוק במודל של זכרון משותף; יידונו רשתות סינכרוניות ואסינכרוניות ומספר רב של בעיות; הפצת הודעה, בחירת מנהיג, שבירת סימטריה, בניית עץ פורש, פיזור ושליטה במשאבים, תקשורת מקצה לקצה ברשת דינמית וניתוב. כמו כן יידונו בעיות מיוחדות של סינכרון, וצילום מצב גלובלי.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת