חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  נושאים במודלים של מערכות תוכנה
  Topics in Software and Systems Modeling  
0368-4355
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1300204 כיתות דן דודשיעור פרופ מעוז שחר
ש"ס:  3.0

Course description

This is a course for MSc and PhD students in Computer Science.

The course focuses on reactive synthesis, the automatic generation of a system from its temporal logic specification. The topics we will cover include: temporal logics syntax and semantics, automata over infinite words, infinite games, symbolic representations and BDDs, general reactivity of rank (1) games. We will further cover the Spectra language and recent research results from the SYNTECH project: http://smlab.cs.tau.ac.il/syntech/

Class attendance is mandatory.  The final grade is based on a combination of homework exercises, final project and/or final home exam.  

Related topics/courses: logic, formal verification, automata and formal languages, software engineering 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0368-4355-01 נושאים במודלים של מערכות תוכנה
Topics in Software and Systems Modeling
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ מעוז שחר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת