חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  משפטי אי השלמות של גדל
  Godel'S Incompleteness Theorems  
0368-4078
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'0900-1200203 כיתות דן דודשיעור פרופ אברון ארנון
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

במוקד הקורס יעמדו המושגים של יכיחות, גדירות, חישוביות והקשרים ההדוקים ביניהם. בין היתר, הקורס יציג בצורה מפורטת את משפטיו של גדל בנוגע למגבלותיהן של הוכחות בתורות פורמליות, כמו גם אלו של טארסקי בנוגע לאי-גדירות מושג האמת ושל צ׳רץ׳ בדבר אי-הכריעות של האריתמטיקה ושל ענפי מתימטיקה נוספים. ההצגה תכלול ניסוח מדויק של המשפטים, הרעיונות המרכזים של ההוכחות ואחר כך פרטיהן המלאים, ודיון בהשלכותיהם למתימטיקה, למדעי המחשב ולפילוסופיה. 

הקורס ינתן השנה בשפה האנגלית.

 

 

 

Course description

The main subjects of the course are provability, definability, decidability, and the strong connections between them. Among other things, we shall present Goedel's  theorems on the limitations of formal proofs, Tarski's  theorem on the undefinability of the concept of mathematical truth, and Church Theorem about the undecidability of Arithmetics and other branches of Mathematics. The presentation will include precise formulations of the theorems, description of the main ideas of their proofs, followed by their full details, and discussions of the implication of the theorems to Mathematics, Computer science, and Philosophy.

The course will be given this year in English.

 

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0368-4078-01 משפטי אי השלמות של גדל
Godel'S Incompleteness Theorems
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ אברון ארנון

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת