חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שפות תכנות
  Programming Languages  
0368-3241-01
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1000-1200003 כיתות דן דודשיעור פרופ שגיב שמואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
יסודות התחביר והסמנטיקה של שפות תכנות. לימוד משווה של מספר שפות תכנות על מרכיביהם העיקריים (מבני בקרה, טיפוסי נתונים, הפשטה, כבילה וכו'). פרדיגמות של שפות תכנות. מבוא לסמנטיקה פורמלית של שפות תכנות
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת