חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קומפילציה
  Compilation  
0368-3133-02
מדעים מדויקים
סמ'  א'1100-1200008 שרייבר מתמטיתרגיל מר תמיר אור
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת