חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  היבטים אתיים וחברתיים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה
  Ethical and Social Aspects of Computer Science  
0368-3123
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1300-1600001 כיתות דן דודשיעור ד"ר שדמי תומר
ש"ס:  3.0

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0368-3123-01 היבטים אתיים וחברתיים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה
Ethical and Social Aspects of Computer Science
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר שדמי תומר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת