חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  נושאים מתקדמים במבנה התקני זכרונות הבזק ואבטחתם
  Advanced Topics in Solid-State Disks Design and Security  
0368-3082
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1700-1900002 צ'ק פוינטשיעור ד"ר צוק אביעד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

NAND flash cell technology and geometry, flash management and parallelism policies, mapping strategies, SSD scheduling, endurance and wear leveling, enhanced performance and power mechanisms, flash-dedicated file systems, SSD steganography, flash-specific malicious attacks, reverse engineering, custom SSD interfaces and NVMe, non-volatile memory technologies

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1