חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אלגוריתמים ויישומים ברשתות חברתיות
  Algorithms and Applications in Social Networks  
0368-3076
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1700-2000103 אורנשטייןשיעור ד"ר נובגורודוב ויאצ`סלב
דרישות קדם   בחינה   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

Tentative topics: 

 • Intro and examples of Social Networks
 • Social Networks structure
 • Networks formation
 • Communities (formation and detection)
 • Links prediction
 • Social Networks partitioning
 • Influence in Social Networks
 • Social media and social content (feed generation algorithms, advertisements)
Course description

Tentative topics: 

 • Intro and examples of Social Networks
 • Social Networks structure
 • Networks formation
 • Communities (formation and detection)
 • Links prediction
 • Social Networks partitioning
 • Influence in Social Networks
 • Social media and social content (feed generation algorithms, advertisements)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1