חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בדיקת תוכנה
  Software Testing  
0368-3069-01
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1300-1600001 רוזנברגשיעור ד"ר סגל איתי
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

בדיקת תוכנה

ד"ר איתי סגל


בדיקת התוכנה היא מרכיב קריטי בתהליך הנדסת התוכנה.
בקורס זה נציג מושגי יסוד בבדיקת תוכנה - החל מסקירת קוד (code review) , וכלה
בשיטות מתקדמות לתכנון בדיקות (test planning) . נלמד על תהליך בדיקת התוכנה,
ועל בדיקות קופסה שחורה ולבנה. נלמד על הרמות השונות בהן ניתן לבדוק תוכנה -
מרמת היחידה (unit testing) ועד רמת המערכת (system testing) . נכיר שיטות
המתאימות לבדיקה ברמות השונות. נסיים בנושאים מתקדמים מחזית המחקר בבדיקת
תוכנה.

קורס בחירה לתואר ראשון, פתוח לתלמידי תואר שני ושלישי

דרישת קדם: "תוכנה 1"

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת