חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לאבטחת מידע
  Introduction to Information Security  
0368-3065-02
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1600-1700110 כיתות דן דודתרגיל מר קרקובסקי ניר
ש"ס:  1.0

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת