חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מודלים חישוביים
  Computational Models  
0368-2200-08
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1400-1500103 אורנשטייןתרגיל מר רוזנוב מארק
סילבוס מקוצר
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0368-2200-08 מודלים חישוביים
Computational Models
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר רוזנוב מארק

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת