חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מודלים חישוביים
  Computational Models  
0368-2200-06
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1000-1300005 דאךשיעור פרופ שור בן ציון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אוטומטים סופיים ושפות רגולריות. למות ניפוח. משפט Myhill–Nerode. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח וסקירת ההוכחה). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת