חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מודלים חישוביים
  Computational Models  
0368-2200-04
מדעים מדויקים
סמ'  א'1300-1400002 צ'ק פוינטתרגיל מר רוזנוב מארק
סילבוס מקוצר
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0368-2200-04 מודלים חישוביים
Computational Models
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר רוזנוב מארק

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת