חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  לוגיקה למדעי המחשב
  Logic for Computer Science  
0368-2170-08
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1500-1600001 הנדסה כתות חתרגיל מר דביר יותם
סילבוס מקוצר

תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, כח הביטוי, שימושים כמו שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה אינטואיציוניסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת