חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מערכות הפעלה
  Operating Systems  
0368-2162-05
מדעים מדויקים
סמ'  א'1600-1700006 שרייבר מתמטיתרגיל מר סולאמי משה
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת