חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פרויקט תוכנה
  Software Project  
0368-2161-07
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1300-1500005 דאךפרוייקט מר סולאמי משה
ד"ר פקר אלי
ש"ס:  2.0

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת