חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פרויקט תוכנה
  Software Project  
0368-2161-05
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1500-1700102 טרובוביץ משפפרוייקט פרופ שרן רודד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקורס.


Course description
The first part of the course will cover the C programming language under the UNIX programming environment. In the second part of the course you will develop an advanced project in C.
A detailed syllabus of the course can be found on the course's web-page

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת