חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פרויקט תוכנה
  Software Project  
0368-2161-01
מדעים מדויקים
סמ'  א'1200-1400001 כיתות דן דודפרוייקט ד"ר פקר אלי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. שפת C היא שפה ותיקה שהשפעתה על עולם התכנות בעשורים האחרונים גדולה ביותר. בקורס נלמד את השפה לעומק ונסביר את הסיבות לפופולריות העצומה שלה.

הנושאים הבאים יועברו במסגרת לימוד שפת C:

 • תחביר השפה 
 • טיפוסים
 • מבני בקרה
 • פונקציות
 • מצביעים
 • ה Preprocessor
 • טיפול בקבצים
 • נושאי העשרה קשורים כמו  Computer Security, תכנון ופיתוח פרויקטים גדולים ותכנות מקבילי

במסגרת הקורס הסטודנטים יכתבו פרויקט מתקדם בשפת C תחת מערכת הפעלה UNIX.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0368-2161-01 פרויקט תוכנה
Software Project
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר פקר אלי

סילבוס מפורט/דף מידע

בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. שפת C היא שפה ותיקה שהשפעתה על עולם התכנות בעשורים האחרונים גדולה ביותר. בקורס נלמד את השפה לעומק ונסביר את הסיבות לפופולריות העצומה שלה.

הנושאים הבאים יועברו במסגרת לימוד שפת C:

 • תחביר השפה 
 • טיפוסים
 • מבני בקרה
 • פונקציות
 • מצביעים
 • ה Preprocessor
 • טיפול בקבצים
 • נושאי העשרה קשורים כמו  Computer Security, תכנון ופיתוח פרויקטים גדולים ותכנות מקבילי

במסגרת הקורס הסטודנטים יכתבו פרויקט מתקדם בשפת C תחת מערכת הפעלה UNIX.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת