חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פרויקט תוכנה
  Software Project  
0368-2161-01
מדעים מדויקים
סמ'  א'1100-1300001 כיתות דן דודפרוייקט ד"ר רוזנבלום איריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקורס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת